SHANGHAI SUNGOD DAILYUSE HARDWARE IMP. & EXP. CO., LTD.
Address:No.1211 yanan xi Road,shanghai 200050,china
Tel: 86-21-5298 7397, 5298 7400
Fax: 86-21-5298 7398, 6266 6904
E-mail: wahson@online.sh.cn
Copyright © 2005 Shanghai Sungod Dailyuse Hardware Imp. & Exp. Co., Ltd. All right reserved.